Client Relations

Het imago van de onderneming ondersteunen en verder versterken door inhoud te geven aan het concept ‘de klant als prioriteit nr. 1’ in deze training op het gebied van Client Relations.

Optimalisering van de vaardigheid en de attitude, teneinde ‘delighted clients’ te creëren. Het interessante is dat klanten niet alleen de traditionele ‘externe klanten’ zijn. We kunnen collega’s en managers zeker ook zien en behandelen als klant. Dat concept van denken ligt ten grondslag aan deze training.

Hoe gaan we om met zakelijke gesprekken zowel telefonisch als onder vier ogen? Wat wordt van ons verwacht bij het inrichten van een zakelijk gesprek? Hoe gaan we om met onze eigen emoties tijdens moeilijke gesprekken? Hoe lossen we klachten op zodat alle partijen er mee kunnen leven?

Terug naar trainingen