Management

MANAGEMENT A

MANAGEMENT EN MOTIVATIE

In staat zijn om leiding te geven aan anderen vraagt van de Manager om in eerste instantie zichzelf te kunnen managen. De training ‘Management en Motivatie’ richt zich op de doeltreffendheid van de Manager in management met zichzelf en anderen. De training versterkt de instelling en dus de mentale opstelling van de Manager. Hoe vertalen we organisatiedoelstellingen naar de afdeling of divisie? Welk soort leiderschap is zodanig participatief dat het mensen motiveert? Hoe krijgt resultaatgericht evalueren en coachen van medewerkers vorm? De mentaliteit van de Manager uit zich onder andere in ondernemerschap, cultuur van het team, conflictbeheersing, vergaderen en het inspireren van anderen.

MANAGEMENT B

COACHEND LEIDERSCHAP

Naast de basiskwaliteiten van de Manager wordt van hem of haar meer verwacht dan alleen het behalen van targets en het bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Medewerkers hebben niet alleen recht op begeleiding, maar die begeleiding creƫert groei, motivatie en loyaliteit van diezelfde medewerker. Naast vaardigheden en kennis richt deze training zich op de competenties van de Manager bij het ontwikkelen van de medewerker(s) op het vlak van gedrag en attitude. Geen zweverige achterkamer-psychologie, maar groei op basis van zichtbare ontwikkeling van competenties van de mens.

MANAGEMENT C

MANAGEMENT EN TEAMBUILDING

Deze training ontwikkelt de Manager bij zijn of haar rol in teamverband. Naast individuele resultaten, staat het als een paal boven water dat ‘samen’ werking binnen de context van het totaal van de organisatie een vereiste is. Wat wordt van de Manager gevraagd als teamspeler? Welke invloed oefent de Manager uit naar het eigen team? Wat is de ‘eigen’ rol als teamspeler? Welke bijdrage levert de Manager aan het ‘Teamwork’ binnen het grote geheel van de organisatie? Hoe stelt de Manager een evenwichtig team samen? Deze thema’s worden behandeld en getraind.

Terug naar trainingen