Trainingen

Wat is de succesvolle trainingsaanpak?

Voor een versterking van de individuele mens binnen de groep in de gewenste richting is naast sterke impulsen middels training ook tijd nodig. Daarom is de trainingsaanpak gefaseerd opgezet waarmee de training over meerdere maanden haar invloed heeft.

De tussenliggende praktijkperioden bestrijken vier weken. Deze perioden dienen om de tijdens de trainingsdagen getrainde begrippen in praktijk te brengen. Elke deelnemer verlaat de trainingsdag met de opdracht om concrete taken uit te voeren in de dagelijkse praktijk. Op de daaropvolgende dag vindt verslaglegging plaats waardoor men leert van elkaars ervaringen. Het verslag is bovendien een controlepunt voor de voortgang en het verloop op inhoudelijk niveau. Op deze wijze wordt een werkelijk praktische training gegarandeerd en een verbeterde instelling gerealiseerd.

Wat zijn succesfactoren?

Welke vorm voor wie?

Trainingen in “Interne” vorm bestaande uit optimaal 8 en maximaal 10 deelnemers van één onderneming. De “Open” trainingen met maximaal 10 deelnemers zijn speciaal opgezet voor deelnemers van verschillende ondernemingen.